Ärr - Skador


 

Många försäkringar ger dig ersättning för vanprydnad och inte bara för vanprydande ärr.
En vanprydnad kan till exempel vara att du fått amputera bort ett finger eller en missbildning i huden. En vanprydnad är alltså en utseendemässig skada.

När det kommer till vanprydnader måste den uppkommit från en olycka för att du ska få ersättning från din olycksfallsförsäkring.
Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en operation, men då krävs det att din försäkring täcker detta. De flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.

För att ditt försäkringsbolag ska kunna bevilja ersättning för missprydande/vanprydande ärr och andra skador på kroppen så behövs oftast ärrbilder av hög kvalitet. Vi ser till så att bilderna uppfyller de kvalitetskrav som försäkringsbolaget ställer. Tar du med dina uppgifter om försäkringsärende, skadenummer och leveransinformation så skickar vi bilderna till er båda och fakturerar försäkringsbolaget direkt. Önskar du sköta detta själv går det givetvis lika bra.

Har du ytterligare frågor är det bara att kontakta oss.

Välkommen att boka en tid.

Copyright © 2017 Fotograf Claes Jakobsson
Webbproduktion: Entos Back to Top